Niedziela18.08.2019
0°C

NOWY POJAZD RATOWNICZO – GAŚNICZY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIARTLU

Gmina Pisz zakupiła w 2018r. nowy samochód pożarniczy ciężki 6×6 GCBA8/50 za 1.227.540,00zł  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu.

Na zakup samochodu pożarniczego Scania P 410 pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 350.000,00 zł, od  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 60.000,00zł i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 50.000,00 zł; łącznie pozyskano 460.000,00 zł .

Zabudowę nadwoziem pożarniczym po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wykonała Firma WISS Wawrzaszek z Bielska- Białej . Zakupiona Scania P 410 GCBA 8/50 zastąpiła w OSP Wiartel wysłużonego 38 - letniego Jelcza 315 GCBA 6/32 .

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Piszu i Naczelnik OSP Wiartel dh. Michał Słonka stwierdził: „Jesteśmy dumni i zadowoleni z zakupu tego samochodu pożarniczego oraz bardzo dziękujemy Burmistrzowi Pisza Andrzejowi Szymborskiemu i Radnym Rady Miejskiej w Piszu, którzy spełnili marzenia strażaków z naszej jednostki , doposażając nas w specjalistyczny ciężki samochód pożarniczy.

 

Co to oznacza ?

Jest to samochód pożarniczy trzyosiowy z napędami na 6 kół  wyposażony w zbiornik wody 8 300 l i zbiornik piany 840 l . Taki samochód pożarniczy jest niezbędny w Gminie Pisz i OSP Wiartel .

Dlaczego ?

Gmina Pisz to obszarowo największa gmina w Polsce, znaczna część gminy Pisz to Puszcza Piska z trudnymi dojazdami do miejsca zdarzenia i w tym momencie liczy się czas i ilość wody do podania w pierwszym rzucie dojazdu. Na terenie gminy Pisz i powiatu piskiego jest zlokalizowana duża ilość zakładów drzewnych tj. tartaków i zakładów produkcji drzewnej.  Gmina Pisz to 43 sołectwa z zabudową mieszkalno - gospodarczą i turystyczną oraz 18 - tysięczne miasto Pisz. Podsumowując potencjalne zagrożenia, to nie sposób nie zauważyć, że jednostka OSP Wiartel jest położona najbliżej Komendy Powiatowej PSP w Piszu i miasta Pisz, w centrum Puszczy Piskiej. Nasz kapitał to wszechstronnie wyszkolonych 38 strażaków, w tym 15 dobrze wyposażonych ratowników medycznych, a od 15 stycznia 2019r. są oni wyposażeni w nowy, największy w gminie i powiecie, ciężki samochód pożarniczy 6×6 SCANIA P 410 GCBA 8/50. Dnia 15-01-2019 r. o godz. 8.00 przyjęliśmy go od Firmy WISS Wawrzaszek do służby zabezpieczenia pożarowego w OSP Wiartel . ”

 

 

Wróć