Wtorek25.06.2019
0°C

Akcyza 2019 - informacja dla rolnika

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W 2019 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a)    od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 r.- wraz z fakturami (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

b)  od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. – wraz z fakturami (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. określono stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

W roku 2019 ustala się limit 100l oleju napędowego na 1ha użytków rolnych, oraz 30l oleju napędowego na 1 DJP bydła.

WAŻNE !!!!

     We wniosku o zwrot podatku akcyzowego  za paliwo rolnicze należy podać średnią roczną liczbę bydła, którą rolnik posiadał w poprzednim roku. Natomiast do samego wniosku należy załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Zaświadczenie wydaje Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Piszu na wniosek producenta rolnego.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Piszu

pokój nr 61

w godz 7:15 - 15:15

Wróć