Niedziela26.05.2019
0°C

I sesja Rady Miejskiej w Piszu – wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu i ślubowanie burmistrza

9 listopada br. (czwartek) o godz. 14:00 wznowiono obrady I sesji Rady Miejskiej w Piszu. Sesję ponownie otworzył radny Władysław Niesiobędzki. Po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze i złożeniu ślubowania, skład Rady Miejskiej w Piszu uzupełniła radna Teresa Leszczyńska.

Następnie odbyły się ponowne wybory przewodniczącego rady. O głosy ubiegali się ci sami kandydaci, czyli radni Edmund Lipnicki i Andrzej Zadroga. W wyniku głosowania (E. Lipnicki – 12 głosów, A. Zadroga – 9 głosów) nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Piszu został Edmund Lipnicki i to on poprowadził dalsze obrady. Nowy przewodniczący podziękował za wybór i zapewnił, że w swych działaniach będzie się starał jednoczyć wszystkich radnych wokół wspólnych zadań i celów.

Kolejnym punktem porządku obrad było zaprzysiężenie burmistrza elekta – Andrzeja Szymborskiego. Po złożeniu ślubowania Burmistrz Pisza jeszcze raz podziękował za wybór wszystkim mieszkańcom i zadeklarował chęć współpracy z radą miejską dla dobra gminy i mieszkańców. Radni dokonali również wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu, którym ponownie został Paweł Bazydło.

 

 

 
 
 

Wróć