Niedziela26.05.2019
0°C

I sesja Rady Miejskiej w Piszu

22 listopada br. o godz. 14:00 rozpoczęła się pierwsza w nowej kadencji sesja Rady Miejskiej w Piszu. Sesję otworzył Radny Senior – Władysław Niesiobędzki. Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Piszu wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze, po czym radni złożyli ślubowanie.

W sesji udział wzięło 20 radnych spośród 21-osobowego składu rady. Po stwierdzeniu quorum i prawomocności obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu. O tę funkcję ubiegało się dwóch radnych, tj. Edmund Lipnicki i Andrzej Zadroga. W wyniku głosowania E. Lipnicki otrzymał 10 głosów, A. Zadroga otrzymał 9 głosów, a jeden głos był nieważny. Rada Miejska w Piszu nie dokonała wyboru przewodniczącego, ponieważ żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Zarządzono przerwę – sesja zostanie wznowiona w czwartek, 29 listopada 2018r. o godz. 14:00.

23 października br. w Warszawie odbył się Wielki Finał Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Specjalną statuetkę i tytuł członka kapituły otrzymała Urszula Zduńczyk – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu, a Gmina Pisz została wyróżniona kryształowym medalem za podejmowane działania profilaktyczne. Pani Zduńczyk otrzymała od radnych gratulacje, a I sesja Rady Miejskiej w Piszu była okazją do uroczystego przekazania Gminie medalu.

Gratulacje otrzymał również Henryk Klama – długoletni Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach. 9 listopada br. p. Klama został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

 

 
 

Wróć