Poniedziałek22.04.2019
0°C

Finał kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Wśród wyróżnionych: Urszula Zduńczyk - dyr. Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu oraz Gmina Pisz

 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” to ogólnopolska kampania profilaktyki uzależnień i promocji zachowań prospołecznych. Kampanię prowadzą od kilkunastu lat Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacja „Trzeźwy Umysł”. Adresatem podejmowanych działań jest przede wszystkim młodzież, dlatego w kampanię włączają się m. in. znani i popularni sportowcy, np. Adam Małysz, Marcin Lewandowski i Maciej Kot.  

Akcje adresowane są również do rodziców, opiekunów i nauczycieli. Głównymi celami kampanii są zapobieganie zjawiskom patologii (alkohol, narkotyki itp.) oraz popularyzacja alternatywnych form aktywności i spędzania wolnego czasu.

23 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się doroczny Wielki Finał Kampanii. Była to zarazem okazja do prezentacji i uhonorowania najbardziej aktywnych pełnomocników i koordynatorów do spraw profilaktyki ze wszystkich województw oraz wyróżniających się samorządów. Wśród nagrodzonych znalazła się również przedstawicielka Gminy Pisz. Specjalną statuetkę i tytuł członka Kapituły „Trzeźwego Umysłu” otrzymała Urszula Zduńczyk  - Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu. Kryształowy medal za podejmowane działania profilaktyczne otrzymała również Gmina Pisz.

Urszula Zduńczyk: Bardzo się cieszę z wyróżnienia, które traktuję jako wyraz uznania dla działalności całego naszego zespołu. Nasz ośrodek prowadzi działalność już od wielu lat i nie jest to wdzięczna i łatwa praca. Z ludzkimi dramatami spotykamy się na co dzień, zawsze jednak staramy się pomagać tym, którzy potrzebują nadziei i wsparcia. Lepiej jednak zapobiegać, niż leczyć. Dlatego tak ważne są programy profilaktyczne.

 

 

Wróć