Niedziela26.05.2019
0°C

LII sesja Rady Miejskiej w Piszu

14 września br. (piątek) odbyła się LII sesja Rady Miejskiej w Piszu. Rada podjęła uchwały m. in. w sprawach:

- zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2018-2021,
- utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie leczniczym.

Rada podjęła kilka uchwał w sprawach sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu za rok 2017 oraz sprawozdaniem z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu za rok 2017.

W uzupełnieniu do informacji o swej działalności pomiędzy sesjami, Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski poinformował radnych, że budowa przetwórni drobiu rozpocznie się w pierwszej połowie października br.

Zapytania sołtysów i radnych dotyczyły m. in. stanu gminnych dróg, czyszczenia studzienek burzowych, remontu bramy na cmentarzu komunalnym, oznakowania skrzyżowań, przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych itp.

Wróć