Niedziela26.05.2019
0°C

Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Gminy Pisz

15 września br. (sobota) na stadionie miejskim w Piszu odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pisz. W zawodach udział wzięło kilkudziesięciu strażaków, reprezentujących jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Jeżach, Liskach, Wiartlu, Hejdyku i Pogobiu Średnim. Zawodnicy wzięli udział w wielu konkurencjach sprawnościowych pozorujących akcje gaśnicze.

Zawody były również okazją do uroczystego przekazania wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liski.
- Pierwszy nowo zakupiony pojazd służy Wam już od grudnia. – mówił burmistrz Szymborski – Przetarg na zakup drugiego, tym razem ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, mamy już prawie rozstrzygnięty, a wniosek o pozyskanie trzeciego wozu dla straży czeka na rozpatrzenie. O resztę nowego wyposażenia dla strażaków będziemy się starać już w nowej kadencji.
- A ja Wam życzę przede wszystkim, żeby do tego wozu nigdy nie zabrakło Waszej jednostce obsady. – mówił z kolei Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu - bryg. mgr inż. Paweł Pieńkosz.

W zawodach zwyciężyła drużyna z OSP Pogobie Średnie, drugie miejsce zajęli strażacy z OSP Wiartel, a trzecie – OSP Hejdyk. Kolejne miejsca to OSP Liski i OSP Jeże. Wyróżnienia wręczali strażakom m. in. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piszu – Lech Borak, Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Michał Słonka.

Dziękując wszystkim za przygotowanie i udział w zawodach, prezes Michał Słonka życzył burmistrzowi i radzie miejskiej, aby w następnej kadencji udało się zrealizować wszystkie wspólne plany doposażenia OSP Gminy Pisz.

 

Wróć