Niedziela24.03.2019
0°C

Otrzymaliśmy dofinansowanie - park nad Pisą zostanie przebudowany

31 lipca br. w Olsztynie podpisano umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, a samorządami realizującymi zadania z trzech zakresów, tj. kształcenia, bioróżnorodności i infrastruktury kulturalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Wśród beneficjentów programu znalazła się również Gmina Pisz.

Projekt pod nazwą „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Piszu” to m. in. przebudowa oświetlenia, nowa aranżacja trawników i rabat, demontaż i remont schodów w obu częściach parku (most drogowy), nowe nawierzchnie ścieżek, montaż tablic edukacyjnych i in. Oprócz poprawy funkcji rekreacyjnych i edukacyjnych, park ma również stwarzać warunki do tworzenia unikatowych w przestrzeni miejskiej siedlisk flory i fauny.

Projekt „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Piszu” jest ściśle powiązany z realizacją projektu budowy portu i przebudowy nabrzeży Pisy. Zakres prac i terminy realizacji obu inwestycji zostały odpowiednio uwzględnione. Oba przedsięwzięcia mają przyczynić się m. in. do wzrostu potencjału gospodarczego miasta i rozwoju ruchu turystycznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 mln 630 tys. zł, a pozyskane dofinansowanie ze środków europejskich to 1 mln 385 tys. zł. Zgodnie z umową, realizacja projektu rozpocznie się 01 lutego 2019r. a jego zakończenie i rozliczenie ma nastąpić do końca października przyszłego roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w przyszłym roku park miejski od mostu kolejowego aż do kładki dla pieszych, zyska na estetyce i bioróżnorodności.

Wróć