Niedziela24.03.2019
0°C

Modernizacja linii kolejowej - umowa podpisana

12 kwietnia 2018r. w Olsztynie podpisana została umowa pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dofinansowanie projektu „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk”. Inwestycja o wartości ok. 380 mln zł zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 212 mln zł.

Pierwszy etap modernizacji linii kolejowej z Olsztyna do Ełku będzie prowadzony na terenie powiatów szczycieńskiego, piskiego i ełckiego na długości ponad 111 km. Ze względu na dotychczasowy zły stan techniczny linii kolejowej nr 219, od lat ograniczona jest na nim prędkość podróżna, przez co wydłuża się czas przejazdu pociągów.

Projekt przewiduje m. in. wymianę nawierzchni torowej, modernizację przejazdów kolejowych i wymianę rozjazdów, a także przebudowę niektórych obiektów obsługi podróżnych. W Piszu na stacji kolejowej przebudowane zostaną perony oraz wybudowany zostanie przystanek osobowy Pisz Wschód (1 peron). Przy przystanku powstać ma niezbędna infrastruktura towarzysząca. Trwają również ostatnie uzgodnienia w sprawie budowy przejazdu kolejowego łączącego ulice Mazurską i Długą w Piszu. Projekt porozumienia w tej sprawie jest w trakcie konsultacji.

 Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2019r. Docelowo czas podróży pociągiem z Ełku do Olsztyna ma się skrócić z 3 i pół godziny do niewiele ponad 2 godzin.

Wróć