Wtorek22.01.2019
0°C

Mazurska Pętla Rowerowa – umowa podpisana

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 to dwanaście sąsiadujących ze sobą mazurskich gmin (od Węgorzewa, przez Giżycko i Mikołajki aż po Pisz) oraz powiaty: Piski i Giżycki. Stowarzyszenie zostało powołane, aby realizować założenia Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, czyli projekty służące m. in. rozwojowi gospodarczemu, edukacji, ochronie środowiska, promocji tych gmin i powiatów. Projekty są finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.

Jednym z takich projektów jest utworzenie Mazurskiej Pętli Rowerowej – głównego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich. Szlak liczył będzie ponad 300 km, a w przyszłości odchodzić od niego będzie ok. 20 szlaków lokalnych (gminnych) o łącznej długości ponad 500 km. Tak ogromny projekt wymagał więc podzielenia przedsięwzięcia na 3 etapy. „Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” to odcinek szlaku (90 km) przebiegający po terenach należących do gmin Orzysz, Pisz i Ruciane-Nida. Piski odcinek pętli to 43 km trasy od Kwiku, przez Zdory, Szczechy Wielkie, Imionek, Karwik, Pisz, Jabłoń, następnie wzdłuż Jeziora Nidzkiego w kierunku Karwicy.

W ramach inwestycji utworzone zostaną również miejsca do odpoczynku, punkty widokowe, oznakowanie i cała infrastruktura niezbędna do funkcjonowania  szlaku rowerowego. Wspólna będzie również promocja szlaku, czyli system informacji turystycznej, wspólne wydawnictwo, aplikacja multimedialna itp.

Koszt całkowity utworzenia Mazurskiej Pętli Rowerowej  to ok. 51 mln zł, z czego 40,8 mln zł (80%) stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

27 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na finasowanie inwestycji z udziałem Marszałka Województwa – Gustawa Marka Brzezina. W imieniu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 umowę podpisali Przewodniczący Zarządu – Piotr Jakubowski (Burmistrz Mikołajek) oraz Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski (członek zarządu stowarzyszenia). W spotkaniu udział wzięli również burmistrzowie Orzysza i Rucianego-Nidy.

Wróć