Wtorek22.01.2019
0°C

Teleopieka dla Seniorów - pilotażowy program MGOPS w Piszu

Gmina Pisz od  stycznia bieżącego  roku przystępuje do Krajowego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej dla Seniorów. Jest to sprofesjonalizowany system powiadamiania jednostek Państwowych Służb Ratownictwa, współpracujących w uzgodnionych procedurach z państwowym systemem ratownictwa i jest uzupełnieniem numeru alarmowego 112.

To rozwiązanie, dzięki któremu pomoc będzie udzielana zdecydowanie szybciej, a uczestnik projektu będzie mógł czuć się bezpieczniej we własnym domu.

Projekt kierowany jest do osób nie w pełni samodzielnych, których aktywność jest ograniczona do własnego domu z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność, czy stan zdrowia.

Projekt zakłada zakupienie przez Gminę Pisz 20 urządzeń SOS do teleopieki. Będzie to transmiter współdziałający z telefonem komórkowym lub stacjonarnym.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu wyłoni uczestników do pilotażowego programu Teleopieki. Programem zostanie objętych 20 osób, które przejdą pomyślnie rekrutację.

Aby zakwalifikować się do programu należy spełnić następujące warunki:

  • zameldowanie w Gminie Pisz;
  • wiek powyżej 60 lat;
  • zamieszkiwanie samotne lub przebywanie w domu samemu przez długi okres czasu;
  • posiadanie telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
  • numer telefonu nie może być zastrzeżony;
  • wypełnienie dokumentów z danymi niezbędnymi do uruchomienia systemu w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Koordynator programu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na czym będzie polegać Teleopieka? Osoby uczestniczące w programie zostaną wyposażone w terminal telefoniczny oraz do wyboru brelok, wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS do użytku w razie zagrożenia, czyli np. kiedy senior upadnie, pogorszy się jego stan zdrowia. Po jego naciśnięciu nastąpi automatyczne połączenie z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem np.:
- rodziny,
- sąsiadów,
- znajomych,
- lekarzy pierwszego kontaktu,
- pielęgniarek środowiskowych.

 

Wróć