Niedziela17.02.2019
0°C

PZAZ „Wieża” ma się coraz lepiej

Prawie 2 miliony złotych dofinansowania otrzymał Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża”. Środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie pralni. Zakład otrzymał również dofinansowanie na zakup samochodu. Posiłki oferowane przez Naleśnikarnię cieszą się coraz większym zainteresowaniem piszan. Wkrótce więc „Wieża” rozszerzy swoją ofertę gastronomiczną o catering – dowóz posiłków do klientów.

Koniec ubiegłego roku był bardzo dobry i dobra passa piskiej „Wieży” trwa. Przypomnijmy: W lipcu 2015r. Gmina Pisz złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie o dofinansowanie utworzenia i działalności Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu. Środki z PFRON (90% dofinansowania) miały posłużyć na utworzenie 21 stanowisk pracy w trzech kierunkach działalności: mała gastronomia, sprzątanie pomieszczeń/pielęgnacja zieleni oraz rękodzieło. Wniosek uzyskał aprobatę i w grudniu 2015r. umowa została podpisana. Przy wkładzie własnym 230 tys. zł, Gmina Pisz przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia o wartości ok. 1 mln 40 tys. zł.

Zakład rozpoczął działalność z początkiem 2016 roku pod nazwą Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża”, a już na początku marca  uruchomiona została Naleśnikarnia "Wieża".  Gdy w sierpniu 2016r. Gmina Pisz i Urząd Marszałkowski podpisywały aneks do umowy (dodatkowe ok. 100 tys. zł na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych), Burmistrz Pisza po raz pierwszy poinformował, że PZAZ „Wieża” planuje utworzenie pralni. Analiza rynku wskazuje, że jest zapotrzebowanie na tego typu usługi i przy wsparciu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zakład będzie mógł poszerzyć działalność i zatrudnić kolejnych niepełnosprawnych.    

28 grudnia 2017r. w Olsztynie podpisana została umowa pomiędzy Gminą Pisz i Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie utworzenia pralni. Budynek gospodarczy PZAZ „Wieża” zostanie dostosowany i wyposażony w nowoczesne instalacje pralnicze, które będą mogły obsługiwać klientów indywidualnych i zakłady o podwyższonych standardach higieny, np. szpitale. W zakładzie znajdzie pracę 10 dodatkowych osób, z czego 8 to niepełnosprawni. Koszt inwestycji wyniesie blisko 2 mln zł, z czego 85% to dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Tydzień wcześniej (20 grudnia 2017r.) PZAZ otrzymał dofinansowanie na zakup samochodu na potrzeby Naleśnikarni „Wieża”.  Od chwili jej uruchomienia, posiłki oferowane przez zakład cieszą się wśród mieszkańców miasta wciąż rosnącą popularnością. Barierą jest jednak odległość i nie wszyscy klienci są w stanie dotrzeć na ul. Gdańską. Naleśnikarnia coraz częściej obsługuje klientów grupowych i dostarcza posiłki na miejsce spotkań. Catering jest więc koniecznością i kolejnym krokiem w rozwoju.

Jak widać, PZAZ „Wieża” ma się coraz lepiej. Pozyskuje kolejne środki, rozwija działalność i daje pracę coraz większej grupie niepełnosprawnych. W przeciągu dwóch lat od swego powstania, Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” stał się symbolem racjonalnego i przemyślanego działania. I pomyśleć, że jeszcze kilka lat temu „piska wieża” była symbolem niegospodarności i marnotrawstwa publicznych pieniędzy.

Wróć