Poniedziałek15.10.2018
0°C

Grant dla Sołectwa Pogobie Średnie

„Małe granty sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” to pilotażowy konkurs, w którym udział wziąć mogły sołectwa z całego regionu. Na ten cel samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 150 tys. zł. W ramach programu można było uzyskać do 8 tys. zł. na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach, które zostały zgłoszone do konkursu przez swoje gminy. Gmina mogła zgłosić do dofinansowania nie więcej niż jedno przedsięwzięcie inwestycyjne w jednym sołectwie.

Warunkiem konkursy było, aby przedsięwzięcie zostało wybrane przez zebranie wiejskie. Przy ocenie były brane pod uwagę kryteria związane ze zwiększeniem poziomu zaangażowania społeczności lokalnej w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu, z nieodpłatnym wkładem pracy własnej mieszkańców, z wpływem na poprawę jakości życia mieszkańców wsi, atrakcyjnością i oryginalnością w wymiarze lokalnym, ze stworzeniem nowych możliwości i perspektyw rozwoju dla lokalnej społeczności, z wpływem na zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, realizacją potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną oraz z wpisywaniem się w charakter danej miejscowości.

Do konkursu stanęły 92 sołectwa, z których tylko 19 otrzyma dotację. Jednym ze zwycięzców konkursu zostało sołectwo Pogobie Średnie, które otrzyma dofinansowanie w wysokości 7500 zł. Za pozyskane środki zakupione zostaną elementy wyposażenia placu zabaw przy wiejskiej świetlicy. Dziś (08.11.2017r.) umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Wioletta Śląska-Zyśk oraz Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski i Skarbnik Gminy Pisz – Małgorzata Biraga.

 

Wróć