Poniedziałek24.09.2018
0°C

Program Współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

Informujemy, iż rozpoczęto prace nad projektem „Program współpracy Gminy Pisz             z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018r.”

Zapraszamy organizacje pozarządowe do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego głównym celem jest określenie zasad współdziałania Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Prosimy o wnoszenie swoich sugestii i uwag w oparciu o zapisy projektu Programu współpracy na rok 2018.Propozycje można zgłaszać za pomocą:

1) bezpośredniego spotkania, które odbędzie się 30 października 2017r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Miejskim w Piszu, w sali nr 15,

2) pisemnej opinii złożonej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pokój 55,

3) pisemnej opinii wysłanej na adres e-mail: justyna.semeniuk@pisz.home.pl

Na Państwa propozycje czekamy do dnia 31 października 2017r.

Plik do pobrania - projekt programu współpracy:

Wróć