Czwartek24.05.2018
0°C

Zakład Aktywności Zawodowej ”Wieża” w Piszu otrzymał certyfikat promocyjnego znaku jakości „Zakup prospołeczny”

Ekonomia społeczna daje pracę i szansę na samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, bezdomnym – i innym mającym niewielkie szanse na rynku pracy. Podmioty ekonomii społecznej – jak spółdzielnie socjalne, firmy społeczne, zakłady aktywności zawodowej – to instytucje tworzone przez takie osoby i dla takich osób.

W roku 2010 opracowano i zarejestrowano znak „Zakup prospołeczny”, który – podobnie jak najlepsze europejskie znaki jakości, intuicyjnie informuje klienta o swoim przesłaniu. Wykorzystano w nim rozpoznawalne elementy: kod kreskowy, serce i torbę na zakupy. Stał się znakiem wysokiej jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej. Zakup prospołeczny to symbol, dzięki któremu wiadomo, że dany przedmiot został wyprodukowany przez podmioty ekonomii społecznej np. spółdzielnie socjalne, czy zakłady aktywności zawodowej.

2 czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie przyznał tegoroczne wyróżnienia. Laureatami promocyjnego znaku jakości zostały cztery podmioty ekonomii społecznej z naszego regionu. Wśród nich znalazł się Zakład Aktywności Zawodowej ”Wieża” w Piszu.

Gratulujemy!

Wróć