Sobota23.06.2018
0°C

Spotkanie informacyjne w Ełku pn. „Opieka i praca to się opłaca”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Opieka i praca to się opłaca”. 

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2017r. w godz. 10.00- 12.30 w Ełku w siedzibie firmy "ATEST" Szkolenia, Obsługa Firm, ul. Gdańska 24A lok. 2.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego  na adres lpielk@warmia.mazury.pl do 24 kwietnia br., godz. 14:00.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie mailowe po zakończeniu rekrutacji. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Dla kogo

Spotkanie adresowane jest do rodziców dzieci do lat 3, niepracujących ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi, chcących powrócić na rynek pracy.

Program szkolenia

  • 10:00–10:15 - Rejestracja uczestników spotkania,
  • 10:15–10:30 - Wprowadzenie w tematykę spotkania.Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
  • 10:30–11.30 - „Opieka i praca – to się opłaca!” projekt realizowany przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – omówienie założeń,
  • 11:30–11:40 - Przerwa, 
  • 11:40–12:30 - „Opieka i praca – to się opłaca!” projekt realizowany przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – najczęściej popełniane błędy w poprzednich naborach.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Kajki 10
19-300 Ełk
tel. 87 734 11 09/10 87 610 07 77
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Plik do pobrania:

Wróć