Sobota23.06.2018
0°C

Przebudowa gminnych dróg - pierwsza umowa już podpisana

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Piszu została podpisana umowa pomiędzy Gminą Pisz a Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym w Piszu na przebudowę drogi gminnej w Snopkach. Zgodnie z umową, PDM dokona przebudowy drogi o długości 706 m. W ramach umowy wykonane zostaną: pionowa regulacja studzienek i zasuw, nowa podbudowa drogi i nawierzchnia z betonu asfaltowego, a także pobocza  drogi. Prace zakończyć się mają z końcem sierpnia bieżącego roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 530 tys. zł.

Jest to pierwsza umowa na przebudowę dróg, jakie zaplanowano na rok bieżący i wkrótce podpisane zostaną następne umowy. Jeszcze w kwietniu ubiegłego roku Gmina Pisz złożyła 9 wniosków na dofinansowanie przebudowy gminnych dróg w: Ciesinie, Starych Gutach, Karpie, Kwiku, Pogobiu Średnim, Hejdyku i Snopkach. Wszystkie zaplanowane inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Łączny koszt inwestycji drogowych na terenach wiejskich, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne oraz  finansowanych ze środków własnych, wynieść ma w tym roku około 4,7 mln zł.

Wróć