Niedziela17.02.2019
0°C

Tłumy na Otwartym Wieczorze w Muzeum Ziemi Piskiej

05.02.2019

Około 300 osób zwiedziło w piątkowy wieczór nowe ekspozycje Muzeum Ziemi Piskiej. Była to pierwsza okazja do tak licznego odwiedzenia piskiego muzeum w roku jubileuszu 50-lecia.

Wieczór Otwarty w Muzeum Ziemi Piskiej okazał się strzałem w dziesiątkę. Z okazji bezpłatnego obejrzenia nowych wystaw zaaranżowanych w ramach ubiegłorocznego remontu skorzystało około 300 osób. Nowy wystrój muzeum zaskoczył wielu uczestników piątkowego spotkania. Zmienione wystawy, prezentowane z sposób charakterystyczny dla nowoczesnych trendów w muzealnictwie, są łatwiejsze w odbiorze, a dzięki multimediom czy tłom dźwiękowym niosą więcej treści. 

– Cieszymy się, że odwiedziły nas całe rodziny piszan. Pojawili się także turyści, który przyjechali na Mazury na ferie z różnych zakątków Polski – mówi dr Aneta Agnieszka Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej. – Jesteśmy bardzo zbudowani frekwencją piątkowego wieczoru i opiniami gości, którzy byli miło zaskoczeni nową aranżacją muzeum. Wierzę, że ten rok, w którym Muzeum Ziemi Piskiej obchodzi półwiecze działalności będzie dla nas nowym otwarciem. Jesteśmy mocni siłą przodków, która pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz zaskoczymy mieszkańców Pisza i turystów. Zapraszam do Muzeum Ziemi Piskiej, zawsze jesteście państwo mile widziani.

Zmiana wystaw stałych wpisuje się  w jubileusz muzeum, a rocznicowe wydarzenia będą trwały cały rok. Najbliższe spotkanie,  podczas którego będzie można poznać ciekawe wątki historii regionu odbędą się  w połowie lutego. Oprócz wykładu zaproszonego historyka, zaplanowano także muzyczną niespodziankę.

NOWY POJAZD RATOWNICZO – GAŚNICZY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIARTLU

18.01.2019

Gmina Pisz zakupiła w 2018r. nowy samochód pożarniczy ciężki 6×6 GCBA8/50 za 1.227.540,00zł  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu.

Na zakup samochodu pożarniczego Scania P 410 pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 350.000,00 zł, od  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 60.000,00zł i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 50.000,00 zł; łącznie pozyskano 460.000,00 zł .

Zabudowę nadwoziem pożarniczym po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wykonała Firma WISS Wawrzaszek z Bielska- Białej . Zakupiona Scania P 410 GCBA 8/50 zastąpiła w OSP Wiartel wysłużonego 38 - letniego Jelcza 315 GCBA 6/32 .

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Piszu i Naczelnik OSP Wiartel dh. Michał Słonka stwierdził: „Jesteśmy dumni i zadowoleni z zakupu tego samochodu pożarniczego oraz bardzo dziękujemy Burmistrzowi Pisza Andrzejowi Szymborskiemu i Radnym Rady Miejskiej w Piszu, którzy spełnili marzenia strażaków z naszej jednostki , doposażając nas w specjalistyczny ciężki samochód pożarniczy.

 

Co to oznacza ?

Jest to samochód pożarniczy trzyosiowy z napędami na 6 kół  wyposażony w zbiornik wody 8 300 l i zbiornik piany 840 l . Taki samochód pożarniczy jest niezbędny w Gminie Pisz i OSP Wiartel .

Dlaczego ?

Gmina Pisz to obszarowo największa gmina w Polsce, znaczna część gminy Pisz to Puszcza Piska z trudnymi dojazdami do miejsca zdarzenia i w tym momencie liczy się czas i ilość wody do podania w pierwszym rzucie dojazdu. Na terenie gminy Pisz i powiatu piskiego jest zlokalizowana duża ilość zakładów drzewnych tj. tartaków i zakładów produkcji drzewnej.  Gmina Pisz to 43 sołectwa z zabudową mieszkalno - gospodarczą i turystyczną oraz 18 - tysięczne miasto Pisz. Podsumowując potencjalne zagrożenia, to nie sposób nie zauważyć, że jednostka OSP Wiartel jest położona najbliżej Komendy Powiatowej PSP w Piszu i miasta Pisz, w centrum Puszczy Piskiej. Nasz kapitał to wszechstronnie wyszkolonych 38 strażaków, w tym 15 dobrze wyposażonych ratowników medycznych, a od 15 stycznia 2019r. są oni wyposażeni w nowy, największy w gminie i powiecie, ciężki samochód pożarniczy 6×6 SCANIA P 410 GCBA 8/50. Dnia 15-01-2019 r. o godz. 8.00 przyjęliśmy go od Firmy WISS Wawrzaszek do służby zabezpieczenia pożarowego w OSP Wiartel . ”

 

 

Akcyza 2019 - informacja dla rolnika

11.01.2019

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W 2019 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a)    od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 r.- wraz z fakturami (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

b)  od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. – wraz z fakturami (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. określono stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

W roku 2019 ustala się limit 100l oleju napędowego na 1ha użytków rolnych, oraz 30l oleju napędowego na 1 DJP bydła.

WAŻNE !!!!

     We wniosku o zwrot podatku akcyzowego  za paliwo rolnicze należy podać średnią roczną liczbę bydła, którą rolnik posiadał w poprzednim roku. Natomiast do samego wniosku należy załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Zaświadczenie wydaje Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Piszu na wniosek producenta rolnego.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Piszu

pokój nr 61

w godz 7:15 - 15:15

WAŻNE TERMINY dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego

11.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE TERMINY

dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ, ŻE:

·        masz 3 miesiące - od dnia przekształcenia - na złożenie oświadczenia o okresie płatności opłat przekształceniowych, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na przekształconej nieruchomości lub jej części;

·        masz 2 miesiące - od dnia doręczenia zaświadczenia - na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadzasz się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu;

Przykładowe WZORY OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW dostępne na stronie:
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie

OBYWATELU PAMIĘTAJ, ŻE:

·        masz czas do dnia 31 marca 2019 r. na złożenie oświadczenia o dalszym prowadzeniu postępowania przekształceniowego na podstawie dotychczasowej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jeśli w dniu 1 stycznia 2019 r. byłeś stroną takiego postępowania;

·        masz 2 miesiące - od dnia doręczenia zaświadczenia - na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadzasz się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu;

·        masz czas do dnia 1 lutego 2020 r. na zgłoszenie zamiaru wniesienia w 2020 r. opłaty jednorazowej, jeśli zaświadczenie otrzymasz po dniu 31 grudnia 2019 r.;

·        masz czas do dnia 29 lutego 2020 r. na wniesienie opłaty przekształceniowej należnej za rok 2019 r.

Przykładowe WZORY OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW dostępne na stronie:
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie