Poniedziałek24.09.2018
0°C

LII sesja Rady Miejskiej w Piszu

18.09.2018

14 września br. (piątek) odbyła się LII sesja Rady Miejskiej w Piszu. Rada podjęła uchwały m. in. w sprawach:

- zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2018-2021,
- utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie leczniczym.

Rada podjęła kilka uchwał w sprawach sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu za rok 2017 oraz sprawozdaniem z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu za rok 2017.

W uzupełnieniu do informacji o swej działalności pomiędzy sesjami, Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski poinformował radnych, że budowa przetwórni drobiu rozpocznie się w pierwszej połowie października br.

Zapytania sołtysów i radnych dotyczyły m. in. stanu gminnych dróg, czyszczenia studzienek burzowych, remontu bramy na cmentarzu komunalnym, oznakowania skrzyżowań, przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych itp.

Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Gminy Pisz

17.09.2018

15 września br. (sobota) na stadionie miejskim w Piszu odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pisz. W zawodach udział wzięło kilkudziesięciu strażaków, reprezentujących jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Jeżach, Liskach, Wiartlu, Hejdyku i Pogobiu Średnim. Zawodnicy wzięli udział w wielu konkurencjach sprawnościowych pozorujących akcje gaśnicze.

Zawody były również okazją do uroczystego przekazania wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liski.
- Pierwszy nowo zakupiony pojazd służy Wam już od grudnia. – mówił burmistrz Szymborski – Przetarg na zakup drugiego, tym razem ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, mamy już prawie rozstrzygnięty, a wniosek o pozyskanie trzeciego wozu dla straży czeka na rozpatrzenie. O resztę nowego wyposażenia dla strażaków będziemy się starać już w nowej kadencji.
- A ja Wam życzę przede wszystkim, żeby do tego wozu nigdy nie zabrakło Waszej jednostce obsady. – mówił z kolei Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu - bryg. mgr inż. Paweł Pieńkosz.

W zawodach zwyciężyła drużyna z OSP Pogobie Średnie, drugie miejsce zajęli strażacy z OSP Wiartel, a trzecie – OSP Hejdyk. Kolejne miejsca to OSP Liski i OSP Jeże. Wyróżnienia wręczali strażakom m. in. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piszu – Lech Borak, Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Michał Słonka.

Dziękując wszystkim za przygotowanie i udział w zawodach, prezes Michał Słonka życzył burmistrzowi i radzie miejskiej, aby w następnej kadencji udało się zrealizować wszystkie wspólne plany doposażenia OSP Gminy Pisz.

 

Śladami najwybitniejszych - konferencja w Muzeum Ziemi Piskiej

13.09.2018

Postać i działalność Wojciecha Kętrzyńskiego oraz założenia wojewódzkiego konkursu dla uczniów z okazji 100-lecia niepodległości były tematami spotkania, które odbyło się 7 września br. w Muzeum Ziemi Piskiej. To pierwsze powakacyjne wydarzenie jest elementem obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Gośćmi konferencji „Mazury, Polska i Wojciech Kętrzyński” byli m.in. dr Jerzy Kiełbik – Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (współgospodarz i prelegent piątkowego spotkania), Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, a także przedstawiciele Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Władze samorządowe reprezentowali Przewodniczący Rady Miejskiej w Piszu – Lech Borak oraz Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski. Uczestników powitała dr Aneta Agnieszka Karwowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej.

- Obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę wskazują, że konieczne jest odnalezienie postaci najwybitniejszych, najbardziej reprezentatywnych. Takich, które jak w soczewce skupiają zdarzenia i przemiany społeczne, są świadkami i uczestnikami wydarzeń historycznych - mówiła dr Aneta Agnieszka Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu. - I właśnie Wojciech Kętrzyński jest takim człowiekiem. Polak z wyboru, ale posiadający korzenie niemieckie i polskie, historyk, badacz kultury i dziejów swego narodu na obszarze Prus.

Omówienie życia i działalności mazurskiego działacza było jednym z wydarzeń konferencji. W Muzeum Ziemi Piskiej oficjalnie zainaugurowano konkurs dla uczniów pt. „Śladami Polskości – Warmia i Mazury na drodze do Niepodległości” organizowany przez Artura Chojeckiego, wojewodę warmińsko-mazurskiego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu lub prezentacji multimedialnej na temat dziejów polskości na Warmii i Mazurach, regionalnych zmagań o odzyskanie niepodległości, działaczy ruchu polskiego i oddziaływania, jakie wywołało odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Zainteresowani uczniowie mają czas na przygotowanie prac konkursowych do końca września br. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: kl. VI-VII i gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. W obu grupach nagrody główne wynoszą po 2100 zł. Z regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie internetowej www.obn.olsztyn.pl lub www.muzeumziemipiskiej.pl.

 

 
 
 

Wypożyczalnia rowerów MGOSiR wzbogaciła się o rehabilitacyjne „trójkołowce”

07.09.2018

Wypożyczalnia rowerów Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu wzbogaciła się o trzy rowery przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Jak zapewniają przedstawiciele Polskiego   Czerwonego Krzyża, do Gminy Pisz mogą trafić kolejne „trójkołowce”.

Rowery rehabilitacyjne zostały uroczyście przekazane Burmistrzowi Pisza 2 września br. podczas tegorocznego Święta Plonów. Trzy „trójkołowce”, w trzech rozmiarach wzbogaciły wypożyczalnię rowerów MGOSiR funkcjonującą przy Pływalni Miejskiej w Piszu. Ze sprzętu przekazanego przez PCK bezpłatnie korzystać mogą dzieci, młodzież oraz niepełnosprawni dorośli. Pieniądze na ten szczytny cel pochodziły ze środków uzyskanych ze zbiórki tekstyliów do pojemników PCK i Fundacji Eco Textil.
 
Specjalne rowery rehabilitacyjne przekazane zostały z myślą o osobach z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ruchowej. Trójkołowce można wypożyczać nieodpłatnie, zgodnie z regulaminem wypożyczalni MGOSiR w Piszu. Na początku sprzęt będzie wypożyczany na okres tygodnia, gdyż ważne jest by chętni sprawdzili, czy będą w stanie swobodnie skorzystać z rowerów, poradzą sobie z ich użytkowaniem i odpowiednim zabezpieczeniem.
 
Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 15:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 10:00 - 14:00. Kontakt biuro:   tel. 87 4232823, mail: mgosirpisz@wp.pl , pływalnia: 87 423 23 93 -ZAPRASZAMY.
 
 
CENNIK WYPOŻYCZALNI ROWERÓW PŁYWALNI MGOSiR w PISZU
•           na 1 godzinę                 5,00 zł,
•           na 4 godziny                 10,00 zł,
•           na 8 godzin                   15,00 zł,
•           na dobę                        20,00 zł,
•          rowery rehabilitacyjne - bezpłatnie.