Wtorek27.10.2020
0°C

Spotkanie on-line „Instrumenty zwrotne w ramach Funduszy Europejskich na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej"

27.10.2020

Spotkanie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej. Na spotkaniu przedstawione zostaną warunki udzielania preferencyjnych pożyczek z Funduszy Europejskich.

Termin: 10 listopada 2020 r. w godzinach 10.00- 10.40,

Miejsce: Platforma Cisco Webex Meetings

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest:

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania stąd: https://cutt.ly/tgWyEsd ) na adres: lpielk@warmia.mazury.pl do 9 listopada 2020 r. do godz. 14:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (10 listopada 2020 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

 

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

 

Departament Koordynacji Promocji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Biuro Regionalne w Ełku

19-300 Ełk

ul. Kajki 10

UWAGA! Nowe zasady obsługi interesantów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu

27.10.2020

Punkt Bezpośredniej Obsługi Interesantów (wejście od strony OHP) stosownie do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

KORESPONDENCJĘ można zostawić w skrzynce przy głównym wejściu MGOPS.

Telefon kontaktowy: (087) 423 36 54

Małe przetwórstwo i RHD – od dziś możesz złożyć wniosek

26.10.2020

26 października 2020 r. ruszył nabór wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Na złożenie dokumentów rolnicy mają czas do 24 listopada 2020 r.

Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84.

Ze względu na czas pandemii zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem internetu.