Niedziela26.01.2020
0°C

Budynek socjalny przy ul. Nidzkiej rośnie w oczach

24.01.2020
 
 

 

 

[Aktualizacja]

Zaglądamy na plac budowy budynku z mieszkaniami socjalnymi w Piszu, przy ul. Nidzkiej (wyjazd z Pisza w kierunku Snopek). Jak widać budynek socjalny rośnie w oczach, duży wpływ na to ma sprzyjająca pogoda - mówi przedstawiciel wykonawcy.
-----------------
Dla przypomnienia.
Do tej pory gmina nie budowała domów wielorodzinnych na cele socjalne, angażując w to własne i zewnętrzne środki finansowe. Dwukondygnacyjny budynek z siedemnastoma mieszkaniami stanie na ul. Nidzkiej, przy skrzyżowaniu ulic Olsztyńskiej i Warmińskiej. Znajda się w nim lokale o powierzchniach 24, 34 i 52 m2. Mieszkania składały się będą z pokoju, salonu z aneksem kuchennym oraz łazienki i przedpokoju. Parter budynku przystosowany został na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano tam podjazdy oraz lokale mieszkalne z wyposażeniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Koszt budowy obiektu wyniesie 2.488.575,32 zł. 35 proc. tej kwoty - 751.573.27 zł, pokryta zostanie z uzyskanego przez gminę Pisz dofinansowania z Banku Gospodarki Krajowej. Wykonawcą robót jest firma budowlana ROB – BUD ze Szczuczyna.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

23.01.2020

Pisz, dnia 14 stycznia 2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

 

Położenie nieruchomości – obręb Pogobie Średnie,

Numer działki –  121/13,

Powierzchnia nieruchomości – 460  m2

Numer  KW – OL1P/00013177/9,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości –  17.000 zł,

Wadium – 3.000 zł

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 25 lutego 2020 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 10.00

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5.  W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia  19 lutego 2020 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Piscy hodowcy gołębi podsumowali sezon

21.01.2020

 

 Hodowcy gołębi z sekcji Roś (oddział Biskupiec) Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych podsumowali ubiegły rok. Sympatycy tego wyjątkowego sportu spotkali się w ubiegłą niedzielę (19 stycznia) w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wśród zaproszonych gości znalazł się burmistrz Pisza Andrzej Szymborski. Sekcja Roś liczy blisko 20 hodowców, którzy osiągają sukcesy zarówno na lokalnym podwórku, jak i w oddziale. Zwieńczeniem sezonu lotowego 2019 są zdobyte nagrody. Puchary i dyplomy zostały wręczone podczas niedzielnej uroczystości.

- Korzystając z okazji chciałbym bardzo podziękować burmistrzowi Pisza za ufundowanie nagród oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Piszu za pomoc przy organizacji naszego spotkania - mówi Robert Borkowski, prezes sekcji Roś PZHGP.

Źródło: Gazeta Piska
Fot. Urząd Miejski w Piszu

Uwaga ASF!

21.01.2020

Styczeń 2020

P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Lista wydarzeń