Niedziela25.06.2017
0°C

UWAGA - Strzelanie na poligonie! (lipiec 2017)

23.06.2017

Dowódca Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz zawiadamia, że w dniach 03.07.2017r. – 31.07.2017r. na terenie ośrodka prowadzone będą strzelania amunicją bojową.

Strzelania odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 02:30.


Dowódca Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz przypomina, że lekceważenie zakazów wstępu na tereny poligonowe, zbieranie runa leśnego, zbieranie metalowych części zużytego uzbrojenia, podnoszenie i zabawa nieznanymi przedmiotami, to główna przyczyna tragicznych zdarzeń z udziałem ludności cywilnej zamieszkującej w sąsiedztwie obiektów wojskowych. Zbieranie, podnoszenie, czy nawet dotykanie niewypałów i niewybuchów grozi śmiercią lub kalectwem.   

Zgodnie z prawem, tereny poligonów są obszarami zamkniętymi dla ludności cywilnej. Wtargnięcie, przebywanie i poruszanie się po takim terenie zagrożone jest nie tylko odpowiedzialnością karną (grzywna), ale przede wszystkim grozi utratą zdrowia i życia. Tereny poligonowe oznaczone są tablicami informacyjnymi i masztami ostrzegawczymi z czerwoną flagą oznaczającymi „ostre strzelanie”. Osoby łamiące zakaz wstępu podlegają karze grzywny. 

UWAGA - Strzelanie na poligonie!

23.06.2017

Dowódca Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz zawiadamia, że na terenie ośrodka prowadzone będą strzelania amunicją bojową.

W dniach 27-29.06.2017r. strzelania dzienne odbywać się będą w godzinach: 09:00 - 14:30.
W dniach 27-29.06.2017r. strzelania nocne odbywać się będą w godzinach: 22:00 - 02:30.
Dodatkowo w dniach 26.06. - 01.07.2017r. do szkolenia wykorzystywane będą środki pozoracji pola walki i materiały wybuchowe w godzinach 09:00 - 03:00.

Dowódca Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz przypomina, że lekceważenie zakazów wstępu na tereny poligonowe, zbieranie runa leśnego, zbieranie metalowych części zużytego uzbrojenia, podnoszenie i zabawa nieznanymi przedmiotami, to główna przyczyna tragicznych zdarzeń z udziałem ludności cywilnej zamieszkującej w sąsiedztwie obiektów wojskowych. Zbieranie, podnoszenie, czy nawet dotykanie niewypałów i niewybuchów grozi śmiercią lub kalectwem.   

Zgodnie z prawem, tereny poligonów są obszarami zamkniętymi dla ludności cywilnej. Wtargnięcie, przebywanie i poruszanie się po takim terenie zagrożone jest nie tylko odpowiedzialnością karną (grzywna), ale przede wszystkim grozi utratą zdrowia i życia. Tereny poligonowe oznaczone są tablicami informacyjnymi i masztami ostrzegawczymi z czerwoną flagą oznaczającymi „ostre strzelanie”. Osoby łamiące zakaz wstępu podlegają karze grzywny. 

UWAGA - Burze z gradem/1

22.06.2017

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar:   Województwo warmińsko-mazurskie

Ważność: od godz. 07:30 dnia 23.06.2017r.
                 do godz. 07:30 dnia 24.06.2017r.  

Zjawisko: Burze z gradem/1

Przebieg:  Prognozuje się, głównie na południu, wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Godzina i data wydania: 13:58 dnia 22.06.2017r.

Stypendia Burmistrza Pisza dla wyróżniających się uczniów

21.06.2017

Do 14 września 2017r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów Burmistrza Pisza dla uczniów wyróżniających się w nauce i aktywności społecznej na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego. Jednym z warunków jest średnia ocen nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania.

Stypendia przyznawane  będą za okres: 1 września 2016r.  – 23 czerwca 2017r.

Burmistrz przyznaje stypendia na wniosek dyrektorów szkół, rad rodziców, rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, pełnoletniego ucznia lub fundacji, stowarzyszeń, organizacji i innych podmiotów wspierających lub wdrażających działania edukacyjne na rzecz uczniów.

Pomoc skierowana jest do uczniów klas V, VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III gimnazjów, mieszkających na terenie gminy Pisz. Pomoc dotyczy również tych uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczali do tych klas.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą osiągnięcia ucznia z tego okresu (kopie: dyplomów, świadectwa, opinię wychowawcy, opiekuna kółka zainteresowań itp.)

Wnioski należy składać w Punkcie Przyjęć Interesanta w Urzędzie Miejskim w Piszu do dnia 14 września 2017r.

Pliki do pobrania: