Wtorek22.01.2019
0°C

Akademia Menadżera Innowacji PARP - zaproszenie do udziału w programie

17.01.2019

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, członek grupy PFR (Polski Fundusz Rozwoju) przesyła dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na  terenie Gminy Pisz zaproszenie do udziału w pierwszym w Polsce programie szkoleniowo-doradczym w obszarze innowacyjności pn. „Akademia Menadżera Innowacji” (AMI).

W załącznikach zaproszenie dla przedsiębiorców oraz podstawowe informacje nt. programu AMI.

KONKURS literacki dla uczniów

17.01.2019


W ramach obchodów 50-lecia Muzeum Ziemi Piskiej zorganizowało Konkurs Literacki na esej pt. „Moje Muzeum”, w którym udział może wziąć młodzież z piskich szkół. Najlepsza praca zostanie opublikowana w jubileuszowym numerze pisma „Znad Pisy”.

Muzeum Ziemi Piskiej od pół wieku upowszechnia wiedzę o historii miasta i regionu, chroni od zapomnienia postaci, które swoją postawą zasłużyły się w dziejach Ziemi Piskiej i buduje tożsamość lokalną mieszkańców powiatu piskiego. W te działania wpisuje się jubileuszowy konkurs literacki, w którym udział mogą wziąć uczniowie liceów i techników z powiatu piskiego. Ich zadaniem jest przygotowanie eseju na temat „Moje Muzeum”.

– Młodzież odwiedzającą Muzeum Ziemi Piskiej staramy się zachęcać do głębszego zainteresowania historią regionu, losami swojej rodziny czy szukania świadków minionych wydarzeń wśród znajomych – mówi dr Aneta Agnieszka Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej. – Mamy nadzieję, że udaje nam się inspirować młode pokolenie do takich działań, więc teraz dajemy możliwość, by swoje ustalenia przelać na papier. Najlepsza praca konkursowa zostanie opublikowana w jesiennym numerze „Znad Pisy”, który będzie miał jubileuszowy charakter.

Komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a w puli jest m.in. laptop dla zwycięzcy. Prace muszą spełniać warunki określone w regulaminie. Esej m.in. nie powinien być dłuższy niż pięć stron formatu A4 określoną czcionką. Konkurs rozpoczyna się 16 stycznia 2019r., a termin składania prac mija 15 marca 2019r. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 maja 2019r., a wręczenie nagród podczas gali z okazji 50-lecia Muzeum Ziemi Piskiej planowanej pod koniec października tego roku.

Więcej informacji o konkursie w regulaminie dostępnym m.in. na stronie internetowej www.muzeumziemipiskiej.pl.
Ogłoszenie: nabór uczestniczek i uczestników do udziału w projekcie "Akademia dobrej zmiany - aktywizujemy siebie".

16.01.2019

 Nabór do projektu „Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie”

Jeśli szukasz zatrudnienia?

Jeśli chciałabyś lub chciałbyś podnieść swoje kompetencje zawodowe?

Jeśli chciałabyś lub chciałbyś wziąć udział w szkoleniach zawodowych, stażach?

Jeśli chciałabyś lub chciałbyś wziąć udział w innych atrakcyjnych działaniach w ramach projektu?

Zgłoś się do nas !

ZGŁOSZENIA: do 31 marca 2019r.

I tura: luty 2019r. – marzec 2019r. Proces rekrutacji rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do Biura Projektu.

Formularz dostępny:
-na www.kobietanaplus.pl/adz
-Biuro Projektu: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13.

KWALIFIKACJA DO PROJEKTU

 Po przeanalizowaniu dokumentów rekrutacyjnych, osoby spełniające kryteria udziału w projekcie zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o zakwalifikowaniu do projektu. Osoby zakwalifikowane zostaną poproszone o uzupełnienie dokumentów projektowych.
- deklaracji uczestnictwa,
- oświadczenia o niepełnosprawności,
- oświadczenia otrzymania wsparcia tożsamego,
- zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- zgody na wykorzystanie wizerunku,
- innych niezbędnych dokumentów,
- dostarczenie niezbędnych zaświadczeń.

Z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i Regulaminem wypłat stypendiów szkoleniowych i stażowych można zapoznać się w Biurze Projektu i na stronie internetowej.

REALIZACJA dla I tury

Po zakwalifikowaniu się udział w zadaniach:

 

L.P.

 

Zadanie

 

Termin realizacji

1.

Diagnoza potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu (UP) - konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem

kwiecień  - maj 2019 r.

2.

Trening kompetencji społecznych z elementami mediacji i negocjacji- warsztaty grupowe -

czerwiec 2019 r.

3.

Warsztaty rozwoju osobistego – coaching indywidualny

czerwiec- lipiec 2019 r.

4.

Indywidualne porady psychologiczne

lipiec – sierpień 2019 r

5.

Indywidualne porady prawne

sierpień 2019 r.

6.

Szkoła samoobrony WEN DO - warsztaty dla kobiet

wrzesień 2019 r.

7.

Autoprezentacja czyli sztuka kształtowania wizerunku społecznego

wrzesień –październik 2019 r.

8.

Warsztaty zarządzania czasem  i gospodarowania finansami - warsztaty grupowe

listopad - grudzień 2019 r.

9.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i zakładania własnego biznesu

styczeń - luty 2020 r.

10.

Indywidualne pośrednictwo pracy

marzec 2020 r.

11.

Pracownia fryzjerstwa

kwiecień – lipiec 2020 r.

12.

Pracownia kosmetyczna

kwiecień – maj 2020 r.

13.

Staże zawodowe

czerwiec – październik 2020r.

Ponadto oferujemy:

1.     Fachową kadrę.

2.     Zwrot kosztów dojazdu i powrotu.

3.     Zwrot kosztów za opiekę na dziećmi i osobami zależnymi.

4.     Materiały szkoleniowe.

5.     Catering w trakcie zajęć grupowych.

6.     Bezpłatne szkolenia zawodowe + stypendium szkoleniowe.

7.     Staże zawodowe + stypendium stażowe.

8.     Pośrednictwo w poszukiwaniu zatrudnienia.  

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13, telefon: 726802862,
E-mail : dobrakademia2019@gmail.com

Zapraszamy!