Środa14.11.2018
0°C

Nabór do projektu "Ferie z ekonomią II"

09.11.2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Szkoły Podstawowe z Państwa Gminy do udziału w projekcie „Ferie z ekonomią II”, którego głównym celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej i finansowej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie młodego człowieka do rozwoju osobistego i zawodowego. Chcemy poprzez zabawę uczyć efektywnego gospodarowania własnymi pieniędzmi, tworzenia planów oszczędzania i budżetów domowych. Oczekujemy, że dzięki temu młodzież łatwiej poradzi sobie w nowoczesnym, szybko zmieniającym się świecie.

Projekt adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich znajdujących się na terenie 5 województw (woj. warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie) oraz nauczycieli przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Zgłoszona grupa uczniów powinna liczyć od minimum 16 do maksymalnie 18 osób.

Rekrutacja prowadzona jest od 5 do 16 listopada 2018 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/YzNLHPMro4FrWiet1  

Następnie PODPISANY przez Dyrektora Szkoły i Wójta/Burmistrza Gminy oryginał wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy przesłać wraz ze wszystkimi załącznikami (załącznik 1 i załącznik 2) na adres:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ul. Miedziana 3a

00 – 814 Warszawa

z dopiskiem: Ferie z ekonomią II.

Wersje elektroniczne formularza i załączników dostępne są na stronie http://www.feriezekonomia.pl/o-projekcie/rekrutacja/ po prawej stronie w okienku DOKUMENTY.

W ramach projektu m.in.:

- zorganizowane zostanie szkolenie dla nauczycieli WOS-u w dniach 7-9 grudnia 2018 roku w Warszawie,

- odbędą się zajęcia edukacji ekonomicznej w czasie ferii zimowych,

- zorganizowany zostanie konkurs prac projektowych, z których autorzy 5 najlepszych prac w nagrodę odwiedzą Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.

W załączeniu przesyłam Państwu regulamin rekrutacji do projektu wraz z formularzem zgłoszenia i załącznikami nr 1 i 2, projekt umowy regulujący zasady współpracy Funduszu, Szkoły i Gminy przy realizacji tego projektu oraz wzór umowy z nauczycielem, a także folder informacyjny i plakat promujący projekt.

 

Na Państwa zgłoszenia do udziału w projekcie „Ferie z ekonomią II” oczekujemy do dnia 16 listopada br.

Liczba miejsc jest ograniczona. Tylko 50 szkół podstawowych weźmie udział w tegorocznej edycji projektu.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: fze@efrwp.com.pl, tel. (22) 639 87 63.

Zapraszamy do udziału!

INFORMACJA dla mieszkańców

09.11.2018

INFORMACJA

 

W dniach 14-15 listopada 2018r. (termin zapasowy 16 listopad) na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego, odbędą się ćwiczenia RENEGADE – SAREX 2018/II.

 

Powiat Piski bierze udział w ćwiczeniach.

 

Informujemy mieszkańców  Gminy Pisz o możliwości włączenia syren alarmowych w ramach w/w ćwiczeń.