Piątek24.03.2017
0°C

Strategia Rozwoju Gminy Pisz do roku 2026 - ankieta dla mieszkańców

24.03.2017

Burmistrz Pisza informuje, że Gmina Pisz przystąpiła do opracowania dokumentu pn.

„Strategia Rozwoju Gminy Pisz do roku 2026”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia ankiety, którą można otrzymać w Punkcie Przyjęć Interesanta w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Punkcie Przyjęć Interesanta.

Ankieta dostępna jest również  pod adresem:

UWAGA - Strzelanie na poligonie!

23.03.2017

Dowódca Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz zawiadamia, że na terenie ośrodka prowadzone będą strzelania amunicją bojową.

W dniach 28–30.03.2017r. strzelania dzienne odbywać się będą w godz. 09:00 – 14:30, a strzelania nocne w godz. 19:00 – 01:30.

Dowódca Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz przypomina, że lekceważenie zakazów wstępu na tereny poligonowe, zbieranie runa leśnego, zbieranie metalowych części zużytego uzbrojenia, podnoszenie i zabawa nieznanymi przedmiotami, to główna przyczyna tragicznych zdarzeń z udziałem ludności cywilnej zamieszkującej w sąsiedztwie obiektów wojskowych. Zbieranie, podnoszenie, czy nawet dotykanie niewypałów i niewybuchów grozi śmiercią lub kalectwem.   

Zgodnie z prawem, tereny poligonów są obszarami zamkniętymi dla ludności cywilnej. Wtargnięcie, przebywanie i poruszanie się po takim terenie zagrożone jest nie tylko odpowiedzialnością karną (grzywna), ale przede wszystkim grozi utratą zdrowia i życia. Tereny poligonowe oznaczone są tablicami informacyjnymi i masztami ostrzegawczymi z czerwoną flagą oznaczającymi „ostre strzelanie”. Osoby łamiące zakaz wstępu podlegają karze grzywny.  

Ocena jakości wody - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

23.03.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podst. § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) stwierdza:

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Karpa gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 210 mieszkańców miejscowości: Karpa, Hejdyk, Ciesina.

 

W oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody stwierdza się, że jakość dostarczanej wody nie odpowiada wymaganiom określonym przepisami w/w rozporządzenia. 

17 marca 2017 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

17.03.2017

 Pisz, dn. 17.03.2017r.

 KOMUNIKAT NR 1/2017

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z dnia 17 marca 2017r. dla odbiorców wody zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Karpa

Wodociąg zaopatruje mieszkańców miejscowości:
Karpa, Hejdyk i Ciesina

Woda z sieci wodociągowej
NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Woda nadaje się do celów socjalno – bytowych

Komunikat obowiązuje do odwołania.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na bieżąco będzie informował odbiorców o jakości wody w sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
Stanisław Kobylarz