Piątek15.12.2017
0°C

UWAGA - Wyłączenia prądu!

13.12.2017

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk zawiadamia, że z powodu prac eksloatacyjno-remontowych na urządzeniach elektromagnetycznych planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Planowana przerwa nastąpi w dniu 16 grudnia 2017r., w godzinach: 08:00 – 17:00 – Pisz:

ul. Dobra,
ul. Tęczowa,
ul. Spokojna,
ul. Warszawska.

Więcej informacji udziela Posterunek Energetyczny Pisz, nr tel. 85 676-64-30, w godz. 07:00 – 15:00.

Sektor NGO - Program współpracy na rok 2018 i inne dokumenty

11.12.2017

Pliki do pobrania:

- Program współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
- Oferta współpracy,
- wzór sprawozdania,
- Rejestr stowarzyszeń i organizacji.

UWAGA - Opady marznące/1

11.12.2017

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar:   Województwo warmińsko-mazurskie

Ważność: od godz. 07:30 dnia 11.12.2017r.
                 do godz. 07:30 dnia 12.12.2017r.

Zjawisko: Opady marznące/1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem, deszczu, lub mżawki powodujących gołoledź.

Ważność: do godz. 14:27 dnia 10.12.2017r.

Szkolenie dla sektora NGO

08.12.2017

11 grudnia br. o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Piszu (sala nr 15) odbędzie się na szkolenie dla organizacji pozarządowych. Tematem szkolenia będą zasady rozliczania dotacji przyznawanych przez Gminę Pisz w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy

Ocena jakości wody - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

30.11.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podst. § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) stwierdza:

Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Karpa gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 210 mieszkańców miejscowości: Karpa, Hejdyk, Ciesina.

W oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody stwierdza się, że jakość dostarczanej wody odpowiada warunkowo wymaganiom określonym przepisami w/w rozporządzenia. 

29 listopada 2017r.