Czwartek22.03.2018
0°C

UWAGA - Wyłączenia prądu!

22.03.2018

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk zawiadamia, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektromagnetycznych planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Planowane przerwy nastąpią w dniach:

22 marca 2018r. w godz. 08:00 - 15:00 w miejscowości Turowo,

24 marca 2018r. w godz. 08:00 - 15:00 w miejscowościach Ciesina, Hejdyk, Karpa, Turośl,

26 marca 2018r. w godz. 09:00 - 13:00 w miejscowości Łupki,

26 marca 2018r. w godz. 08:00 - 15:00 w miejscowościach Anuszewo, Jaśkowo, Pogobie Średnie, Pogobie Tylne, Piskorzewo, Uściany Stare, Uściany Nowe, Wiartel, Wielki Las, Zimna, Zdunowo  i Kulik,

27 marca 2018r. w godz. 08:00 - 18:00 w miejscowości Szeroki Bór Piski.

Więcej informacji udziela Posterunek Energetyczny Pisz, nr tel. 85 676-64-30, w godz. 07:00 – 15:00.

Ogłoszenie zaktualizowano 22.03.2018r.

Wnioski o nagrody sportowe dla najlepszych zawodników i trenerów w 2018r.

20.03.2018

Jak co roku można składać wnioski o nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów. Na nagrody Burmistrza Pisza mogą liczyć zawodnicy, którzy osiągnęli  w 2017 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Nagrody przyznawane są sportowcom, którzy w czasie osiągania wysokiego wyniku sportowego byli członkami klubu, stowarzyszenia sportowego lub uczniami szkoły z terenu gminy Pisz zgodnie   z  Uchwałą Nr XXI/298/12 Rady Miejskiej w Piszu  z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wyróżnień  i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 2293).

Wnioski o przyznanie wyróżnień i nagród mogą do dnia 15 maja 2018 r. składać stowarzyszenia, kluby sportowe oraz dyrektorzy szkół. Powinny być one przesłane listownie lub złożone osobiście w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. G. Gizewiusza 5 w Punkcie Przyjęć Interesanta.

Plik do pobrania:

UWAGA - Oblodzenie/1

19.03.2018

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar:   Województwo warmińsko-mazurskie

Ważność: od godz. 07:30 dnia 20.03.2018r.
                 do godz. 07:30 dnia 21.03.2018r.

Zjawisko: Oblodzenie/1

Przebieg: W nocy z 20 na 21.03.2018r. prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -6°C  do -4°C, przy gruncie od -7°C  do -5°C.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 21.03.2018r.
                 do godz. 07:30 dnia 22.03.2018r.

Zjawisko: Nie przewiduje się.

Ważność: od godz.07:30 dnia 22.03.2018r.
                 do godz.07:30 dnia 23.03.2018r.

Zjawisko: Oblodzenie/1

Przebieg: W nocy z 22 na 23.03.2018r. prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C  do 0°C, przy gruncie od -3°C  do -1°C.

Godzina i data wydania: 14:19 dnia 19.03.2018r.

Ocena jakości wody - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

19.03.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podst. § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) stwierdza:

  1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kocioł Duży, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 700 mieszkańców miejscowości: Kocioł, Kocioł Duży, Pietrzyki, Stare Guty, Rakowo, Rakowo Piskie.
  2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kociołek Szlachecki, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 150 mieszkańców miejscowości Kociołek Szlachecki.

W oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody stwierdza się, że jakość dostarczanej wody odpowiada warunkowo wymaganiom określonym przepisami w/w rozporządzenia. 

16 marca 2018r.

UWAGA - Strzelanie na poligonie!

16.03.2018

Dowódca Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz zawiadamia, że na terenie ośrodka prowadzone będą strzelania amunicją bojową.

W dniach 19.03 - 25.03.2018r. w godz. 08:00 - 04:30 do szkolenia wykorzystywane będą: amunicja bojowa, środki pozoracji pola walki oraz materiały wybuchowe.

Dowódca Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz przypomina, że lekceważenie zakazów wstępu na tereny poligonowe, zbieranie runa leśnego, zbieranie metalowych części zużytego uzbrojenia, podnoszenie i zabawa nieznanymi przedmiotami, to główna przyczyna tragicznych zdarzeń z udziałem ludności cywilnej zamieszkującej w sąsiedztwie obiektów wojskowych. Zbieranie, podnoszenie, czy nawet dotykanie niewypałów i niewybuchów grozi śmiercią lub kalectwem.   

Zgodnie z prawem, tereny poligonów są obszarami zamkniętymi dla ludności cywilnej. Wtargnięcie, przebywanie i poruszanie się po takim terenie zagrożone jest nie tylko odpowiedzialnością karną (grzywna), ale przede wszystkim grozi utratą zdrowia i życia. Tereny poligonowe oznaczone są tablicami informacyjnymi i masztami ostrzegawczymi z czerwoną flagą oznaczającymi „ostre strzelanie”. Osoby łamiące zakaz wstępu podlegają karze grzywny.