Piątek05.03.2021
0°C

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 01-07.03. 2021 r. istnieje możliwość prowadzenia strzelań dzienno-nocnych całodobowo. W dniach 01-07.03.2021 r. istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 09:00 do 17:00.

Powyższe zajęcia stanowią duże zagrożenie życia i zdrowia dla osób, które zlekceważą zakaz wstępu na teren wojskowy – poligon. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu będą nakładane kary administracyjne.

Lekceważenie zakazów wstępu na obiekty poligonowe, zbieranie runa leśnego, zbieranie metalowych części zużytego uzbrojenia, podnoszenie i zabawa nieznanymi przedmiotami, to główna przyczyna tragicznych zdarzeń z udziałem ludności cywilnej zamieszkującej w sąsiedztwie obiektów wojskowych. Zawsze istnieje możliwość znalezienia niewybuchów i niewypałów, a ich zbieranie, podnoszenie, czy nawet dotykanie może zakończyć się śmiercią lub kalectwem.

Nadmieniam, że korzyści z wtargnięcia ludności cywilnej na teren poligony celem zbierania złomu, runa leśnego mogą być niewspółmierne do poniesionych konsekwencji prawnych, utraty zdrowia, a nawet życia.

Ponadto przypominam, że teren poligonu oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dziennik Ustaw Nr 10 pozycja 206 z 2010 r. z późniejszymi zmianami) jest terenem zamkniętym dla ludności cywilnej, szczególnie niebezpiecznym gdzie występują duże zagrożenia zdrowia i życia. Dodatkowo w rejonach obiektów szkoleniowych znajdują się maszty ostrzegawcze z czerwoną flagą w dzień i czerwoną latarnią w nocy, który to sygnał oznacza strzelanie amunicją bojową. Osoby, które zostaną zatrzymane na terenie poligony zgodnie z w/w ustawą będą podlegać karze grzywny.

 Z poważaniem

Komendant

cz.p.o. mjr Artur Żuber

Wróć