Środa26.02.2020
0°C

ANKIETA dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym tzw. niechronionych użytkowników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów, motocyklistów, rolkarzy) do przygotowania analizy potrzeb społeczności lokalnej w naszej gminie

KWESTIONARIUSZ ANKIETY kierowany jest do mieszkańców gminy Pisz oraz uczestników ruchu drogowego w gminie Pisz.

 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Piszu w terminie do 19.02.2020 r.

Ankietę można pobrać z poniższego linku:

http://www.bip.pisz.hi.pl/index.php?wiad=2097

 

 

Zwracam się do Pani/Pana, jako mieszkańca gminy Pisz i potencjalnego uczestnika projektu realizowanego w ramach programu „Razem  bezpieczniej”, z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety.

 

Informacje pozyskane w wyniku tego badania jakościowego będą stanowiły jedno z podstawowych źródeł zbadania potrzeb społeczności lokalnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego w wymiarze lokalnym
w kontekście programu „Razem bezpieczniej”.

 

Chcemy jednocześnie zapewnić, że informacje pozyskane w wyniku przeprowadzenia tego badania posłużą wyznaczaniu potrzeb i kierunków realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” i na żadnym etapie ich opracowywania nie będą wiązane z Pani/Pana osobą.

 

Nazwa projektu

 

„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy ul. Słubickiej
i ul. Czerniewskiego w Piszu”

„Bezpieczne przejście dla pieszych przy drodze krajowej nr 63 – Jeglin Północny”

„Bezpieczne przejście dla pieszych przy drodze krajowej nr 63 – Jeglin Południowy”

1. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku?

 

Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie „1” oznacza brak poczucia bezpieczeństwa, natomiast „5” – wyraża bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

2. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym?

 

Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie „1” oznacza brak poczucia bezpieczeństwa, natomiast „5” – wyraża bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa.

 

1

2

3

4

5

Najbliższe otoczenie (ulica, osiedle)

 

 

 

 

 

Miejscowość w której Pan(i) mieszka

 

 

 

 

 

Gmina w której Pan(i) mieszka

 

 

 

 

 

 

3. Czy obawia się Pan(i) tego, że może stać się ofiarą wypadków drogowych?

 

Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie „1” oznacza brak obaw, natomiast „5” – wyraża bardzo wysoki poziom obaw.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Czy obawia się Pan(i), że ofiarą wypadków drogowych może stać się ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny?

 

Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie „1” oznacza brak obaw, natomiast „5” – wyraża bardzo wysoki poziom obaw.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

5. Proszę wskazać, w jakim stopniu każda z wymienionych grup społecznych jest Pana(i) zdaniem narażona na niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym?

 

Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie „1” oznacza brak niebezpieczeństwa, natomiast „5” – wyraża bardzo wysoki niebezpieczeństwa.

 

1

2

3

4

5

Dzieci w wieku przedszkolnym

 

 

 

 

 

Dzieci w wieku szkolnym

 

 

 

 

 

Młodzież

 

 

 

 

 

Dorośli

 

 

 

 

 

Seniorzy

 

 

 

 

 

 

 

6. Proszę określić w jakim stopniu, poniższe zagadnienia, są dla Pana(i) istotne podczas podróżowania?

 

Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie „1” oznacza nieistotne, natomiast „5” – wyraża bardzo istotne.

 

1

2

3

4

5

Ogólne bezpieczeństwo na drodze

 

 

 

 

 

Szybkość dotarcia do wyznaczonego celu

 

 

 

 

 

Możliwość dotarcia do celu bez konieczności korzystania z pojazdów mechanicznych

 

 

 

 

 

Możliwość korzystania z komunikacji miejskiej

 

 

 

 

 

Widoczność na drodze/chodnikach/przejściach dla pieszych

 

 

 

 

 

Prędkość pojazdów mechanicznych na drogach

 

 

 

 

 

Inne (jakie?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Jak ocenia Pan/i swój poziom wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego?

 

Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie „1” oznacza bardzo niski poziom wiedzy, natomiast „5” – wyraża poziom bardzo wysoki.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Jak ocenia Pan/i swój poziom wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego?

 

Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie „1” oznacza bardzo niski poziom wiedzy, natomiast „5” – wyraża poziom bardzo wysoki.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   Czy Pana(i) zdaniem w gminie Pisz istnieje potrzeba powzięcia działań, mogących mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym/pieszych?

 

TAK

NIE

 

 

 

W przypadku wyboru odpowiedzi „TAK”, proszę określić poziom ważności poszczególnych działań dla zwiększenie w.w bezpieczeństwa na skali od 1 do 5, gdzie „1” oznacza bardzo niski wpływ, natomiast „5” – wyraża wpływ bardzo wysoki

 

1

2

3

4

5

Modernizacja przejść dla pieszych

 

 

 

 

 

Prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych

 

 

 

 

 

Ograniczenie prędkości kierowców

 

 

 

 

 

Zapewnienie lepszej widoczności kierowców oraz pieszych

 

 

 

 

 

Spotkania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z udziałem pieszych

 

 

 

 

 

Inne (jakie?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRYCZKA

Proszę wstawić znak X w wybrane pole

Płeć respondenta

Mężczyzna

 

kobieta

 

Wiek

15 – 19 lat

 

20 – 29 lat

 

30 – 39 lat

 

40 – 49 lat

 

50 – 59 lat

 

60 lat i więcej

 

Jak długo mieszka Pan(i)
w obecnym mieszkaniu/ domu?

Tylko 1 odpowiedź

1.    do 1 roku

 

2.    powyżej 1 roku do 3 lat

 

 

3.    powyżej 3 lat do 5 lat

 

 

4.    powyżej 5 lat

 

Miejsce zamieszkania

1.  wieś w Gminie Pisz

 

 

2.  miasto Pisz

 

 

3.  miasto w Gminie Pisz

 

 

4.  inne (jakie) ……………………………………………………………………

 

 

 

Wróć