Środa26.02.2020
0°C

Informacja dotycząca przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

Dlaczego warto wnieść opłatę jednorazową za przekształcenie?

Przykład:

Jeśli opłata za użytkowanie wieczyste wynosiła 10 zł w ubiegłym roku, opłata jednorazowa za przekształcenie wyniesie 20x10 zł = 200 zł.

Korzyści:

·       Jeżeli wpłata nastąpiła przed wydaniem zaświadczenia o przekształceniu unikniesz wpisania roszczenia w Księdze Wieczystej, wykreślenie którego po całkowitej spłacie kosztować będzie 250 zł opłaty sądowej,

·       Nie trzeba będzie pamiętać co roku o konieczności wpłacania opłaty przekształceniowej.

Co należy zrobić?

Zapytać urzędnika jaką kwotę należy wpłacić jednorazowo, dokonać wpłaty, wypełnić formularz informujący o opłacie jednorazowej, który można pobrać w pok. nr 6 (parter budynku) lub pok. nr 59 (II piętro budynku), dołączyć do wypełnionego formularza dowód opłaty i złożyć w punkcie informacyjnym (parter budynku).

Wróć