Czwartek16.08.2018
0°C

Przypominamy - stypendia Burmistrza Pisza dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Do 14 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Pisza dla uczniów wyróżniających się w nauce i aktywności społecznej na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego.

Stypendia przyznawane są za okres od 1 września 2017r. do 22 czerwca 2018r.

Burmistrz przyznaje stypendia na wniosek dyrektora szkoły, rady rodziców,  rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, pełnoletniego ucznia. Zasady i tryb przyznawania stypendium określa regulamin (w załączniku)

Plik do pobrania:

Wróć