Czwartek24.05.2018
0°C

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

W związku z realizacją „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020", w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych uprzejmie informuję, że w budżecie państwa na rok 2018 na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych. Rezerwa budżetu państwa, zabezpieczona na realizację programu „Razem bezpieczniej" w 2018 roku zostanie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych realizowanych w czterech celach szczegółowych Programu, tj. bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa).
Celem głównym jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Szczegóły programu i pliki do pobrania znajdują się na stronie:
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4567&Itemid=304&lang=pl

 

 

Wróć