Piątek15.12.2017
0°C

Nabór na stanowiska pracy

Burmistrz Pisza informuje o naborze na stanowiska pracy:

1. Inspektora ds. inwestycji,
2. Inspektora ds. dróg

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wymogiem niezbędnym jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia wyższego i co najmniej trzyletniego stażu pracy. Do głównych zadań inspektora ds. inwestycji będzie należało prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem inwestycji i remontów inwestycyjnych, a inspektora ds. dróg – prowadzenie spraw związanych zarządzaniem, utrzymaniem i remontami  dróg gminnych. Ogłoszenia o naborze znaleźć można na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Piszu (www.pisz.pl/bip), w zakładce Praca w Urzędzie.

http://bip.pisz.hi.pl/index.php?k=941

 

Wróć