Sobota20.01.2018
0°C

Ocena jakości wody - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podst. § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) stwierdza:

Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Wiartel, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 350 mieszkańców miejscowości: Wiartel, Wiartel Mały, Jaśkowo.

Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Pisz, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 21872 mieszkańców miejscowości: Pisz, Jagodne, Borki, Kałęczyn, Maldanin, Snopki, Wąglik, Imionek, Łupki, Jabłoń, Babrosty, Zdory, Karwik, Jeglin, Trzonki, Szczechy Wielkie, Szczechy Małe.

W oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody stwierdza się, że jakość dostarczanej wody odpowiada warunkowo wymaganiom określonym przepisami w/w rozporządzenia. 

24 października 2017r.
26 października 2017r. (aktualizacja)

Wróć