Piątek15.12.2017
0°C

Ogłoszenie - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje, że na terenie Stacji Uzdatniania Wody dla wodociągu publicznego Pisz, zaopatrującego następujące miejscowości: Pisz, Babrosty, Borki, Imionek, Jabłoń, Jagodne, Jeglin, Kałęczyn, Karwik, Łupki, Maldanin, Snopki, Szczechy Małe, Szczechy Wielkie, Trzonki, Wąglik i Zdory trwają prace modernizacyjne.

W związku z powyższym możliwe są zmiany ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz krótkotrwałe braki wody. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na nieznaczne przekroczenia zawartości manganu.

Wróć