Wtorek23.01.2018
0°C

Ocena jakości wody - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podst. § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) stwierdza:

1. Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kociołek Szlachecki, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 150 mieszkańców miejscowości Kociołek Szlachecki.
2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Karpa gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 210 mieszkańców miejscowości: Karpa, Hejdyk, Ciesina.

W oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody stwierdza się, że jakość dostarczanej wody odpowiada warunkowo wymaganiom określonym przepisami w/w rozporządzenia. 

04 stycznia 2018r.

Wróć