Wtorek23.01.2018
0°C

Ocena jakości wody - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podst. § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) stwierdza:

  1.  Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Liski, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 1200 mieszkańców miejscowości Liski, Turowo Duże, Zawady, Maszty, Bogumiły, Turowo, Jeże, Kol. Pietrzyki.
  2. Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Pisz, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 21872 mieszkańców miejscowości: Pisz, Jagodne, Borki, Kałęczyn, Maldanin, Snopki, Wąglik, Imionek, Łupki, Jabłoń, Babrosty, Zdory, Karwik, Jeglin, Trzonki, Szczechy Wielkie, Szczechy Małe.
  3. Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kocioł Duży, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 700 mieszkańców miejscowości: Kocioł, Kocioł Duży, Pietrzyki, Stare Guty, Rakowo, Rakowo Piskie.
  4. Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kociołek Szlachecki, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 150 mieszkańców miejscowości Kociołek Szlachecki

W oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody stwierdza się, że jakość dostarczanej wody odpowiada warunkowo wymaganiom określonym przepisami w/w rozporządzenia. 

04 sierpnia 2017r.
10 sierpnia 2017r. - aktualizacja

Wróć