Poniedziałek24.07.2017
0°C

Stypendia Burmistrza Pisza dla wyróżniających się uczniów

Do 14 września 2017r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów Burmistrza Pisza dla uczniów wyróżniających się w nauce i aktywności społecznej na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego. Jednym z warunków jest średnia ocen nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania.

Stypendia przyznawane  będą za okres: 1 września 2016r.  – 23 czerwca 2017r.

Burmistrz przyznaje stypendia na wniosek dyrektorów szkół, rad rodziców, rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, pełnoletniego ucznia lub fundacji, stowarzyszeń, organizacji i innych podmiotów wspierających lub wdrażających działania edukacyjne na rzecz uczniów.

Pomoc skierowana jest do uczniów klas V, VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III gimnazjów, mieszkających na terenie gminy Pisz. Pomoc dotyczy również tych uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczali do tych klas.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą osiągnięcia ucznia z tego okresu (kopie: dyplomów, świadectwa, opinię wychowawcy, opiekuna kółka zainteresowań itp.)

Wnioski należy składać w Punkcie Przyjęć Interesanta w Urzędzie Miejskim w Piszu do dnia 14 września 2017r.

Pliki do pobrania:

Wróć