Poniedziałek22.05.2017
0°C

Dotacje oraz fundusze pożyczkowe dla Przedsiębiorców - spotkanie w Ełku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. Dotacje oraz fundusze pożyczkowe dla Przedsiębiorców.
 

Termin i miejsce spotkania:

7 czerwca 2017r. w godzinach  10.00-12.45, Ełk

O dokładnym miejscu spotkania uczestnicy zostaną powiadomieni w mailu z informacją o zakwalifikowaniu się na spotkanie informacyjne.
 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 2 czerwca 2017r. godz. 14:00.
  • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.
 

Program spotkania

Spotkanie poprowadzą eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej  części I Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pierwsza część spotkania zostanie poświęcona działaniom w ramach RPOWiM na lata 2014-2020, osi I wdrażanym przez WMARR S.A.

W drugiej części spotkania ekspert przedstawi ofertę  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach WMARR S.A.

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email: lpielk@warmia.mazury.pl

Agata Orzeł
Departament Koordynacji Promocji
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Pliki do pobrania:

Wróć